Moms - fra scratch
Informationer
Dato 06.11.2023
Start 08:30
Slut 12:30
Timer, Anden Relevant lovgivning 4,00

Moms - fra scratch


Underviser: Søren Engers Pedersen

Målgruppe: Yngre medarbejdere og andre, der har behov for en grundlæggende viden om momssystemet

(Kursustimer: 4 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder”)

Introduktion til moms: Dette vil omfatte en kort introduktion til moms og dens formål.

Begreberne i momslovgivning: En kort gennemgang af de vigtigste begreber i forhold til moms f.eks. momsregistrering, momspligtige varer og tjenester, momssatser og momsfradrag.

Momsregistrering: Hvornår skal en virksomhed momsregistreres?

Momspligtige varer og tjenester: Hvilke varer og tjenester er momspligtige, og hvilke er momsfritaget eller momsfri?

Momsfradrag: Hvornår har man momsfradrag, og hvad er de almindeligste undtagelser?

Momsindberetning: Hvordan indberetter man moms, og hvordan håndterer man eventuelle momsfejl eller uoverensstemmelser?


Kurset er en del af RegnskabsEvent 2023, hvorfor tilmeldingen sker via hjemmesiden regnskabsevent.dk
Husk, at du skal tilmelde din deltagelse i RegnskabsEvent 2023 i én samlet tilmelding.