Kurser
Kommende arrangementer
Ansvar ved indberetninger til Skattestyrelsen
Dato: 08. december 2022, kl. 09:00 - 11:00
Type: Webinar
Sted: Online via Zoom
Undervisere: Advokat Henrik Rahbek og Senior Tax Manager Jørgen Frausing, fra advokatfirmaet TVC
Pris medlemmer / andre:: 600,- / 900,-

Kursusinformation og tilmelding
Wolters Kluwers Årsafslutning
Dato: 08. december 2022, kl. 13:00 - 16:00
Type: Webinar
Sted: Online
Undervisere: Per Gjermandsen Houe Wolters Kluwer
Pris medlemmer / andre:: Deltagelsen er gratis

Kursusinformation og tilmelding
Løn og årsafslutning
Dato: 08. december 2022, kl. 14:00 - 15:00
Type: Webinar
Sted: Online
Kurset afholdes af Cereda

Kursusinformation og tilmelding
Wolters Kluwers Skat Nova
Dato: 09. december 2022, kl. 09:00 - 12:00
Type: Webinar
Sted: Online
Undervisere: Per Gjermandsen Houe Wolters Kluwer
Pris medlemmer / andre:: Deltagelsen er gratis

Kursusinformation og tilmelding
Praktisk håndtering af kapitalejerlån
Dato: 12. december 2022, kl. 09:00 - 11:00
Type: Webinar
Sted: Online via Zoom
Undervisere: Thorbjørn Helmo Madsen, TaxMaster ApS og Per Kristensen, ReviSupport
Pris medlemmer / andre:: 600,- / 900,-

Kursusinformation og tilmelding
Ordrestyring - få styr på økonomien for dine håndværkerkunder
Dato: 15. december 2022, kl. 09:00 - 11:00
Type: Webinar
Sted: Online
Kurset afholdes af Cereda

Kursusinformation og tilmelding
Årsrapport og oplysningsskema
Dato: 17. januar 2023, kl. 09:00 - 10:00
Type: Webinar
Sted: Online
Kurset afholdes af Cereda

Kursusinformation og tilmelding