Behandling af dødsboer og dødsbobeskatning (Online)

Behandling af dødsboer og dødsbobeskatning (Online)

Informationer
Dato 04.12.2024
Start 08:30
Slut 16:30
Timer, Anden Relevant lovgivning 8,00

Dødsboer behandles ud fra to regelsæt – de dødsboskifteretlige regler og de dødsboskatteretlige regler.
 
På kurset vil du få indblik i valg af skifteform, herunder processen under behandling af boet fra udlevering af boet fra skifteretten til indlevering af boopgørelse og boselvangivelse til skifteretten og Skattestyrelsen.
 
Derudover vil de særlige regler for beskatning af dødsboer og mulighederne for skatteplanlægning blive gennemgået. Vi belyser betydningen af valg af den rigtige skifteform, valg af hensigtsmæssig skæringsdato, muligheder for skattefritagelse, overdragelse med succession og værdiansættelse af boets aktiver. Gennemgangen vil ske ved inddragelse af konkrete eksempler.

Kurset er et kombikursus, dvs. der undervises både med deltagere, som er fysisk tilstede, og deltagere, som er med online.

 
Sted
Online via Zoom
Undervisere
Susanne Jacobsen, Partner hos TVC og Ole Aagesen, Ekstern lektor på CBS
Pris medlemmer / andre:
Early Bird ved tilmelding inden 1/9 kr. 1.975 / 2.975
derefter kr. 2.175 / 3.175
 
Tilmelding