Revisionsprocessen og -planlægning inkl. intro til FDRaudit (Online)

Revisionsprocessen og -planlægning inkl. intro til FDRaudit (Online)

Informationer
Dato 20.11.2024
Start 08:30
Slut 16:30
Antal tilmeldte 0
Pladser tilbage 450
Lokation Online via Zoom
Timer, Revisions og Erklæringsområdet 8,00

Carsten Hedegaard Fohlmann vil give en kort intro til FDRaudit, samt en gennemgang af årets opdateringer.

Systemet vil danne baggrund for eksempler resten af dagen. Hvis du arbejder med et andet kvalitetsskringssystem, vil du stadig få godt udbytte ud af dagen.

Jesper Præst vil guide deltagerne igennem en revisionsproces og -planlægning og give input til en optimeret arbejdsgang. Nogle af de områder, vi vil kigge nærmere på, er:

 • Den teoretiske sammenhæng mellem risiko og væsentlighed
 • Identifikation og vurdering af risici for væsentlig fejlinformation, herunder identifikation og vurdering af betydelige risici
 • Ændring/genovervejelse af risikovurdering
 • Reaktion på vurderede risici, herunder valget mellem test af kontroller og substansrevision
 • Er væsentlighed bare et tal? Hvor meget indflydelse har revisors professionelle vurdering?
 • De forskellige væsentlighedsniveauer ved revision af et regnskab, herunder:
  • Væsentlighed for regnskabet som helhed
  • Væsentlighed ved udførelsen
  • Væsentlighed for bestemte grupper af transaktioner, balanceposter og oplysninger
  • Niveauet for helt uvæsentlige poster
 • Ændring af væsentlighedsniveau

SIdst på dagen vil kvalitetssikringsmanualen til FDRaudit bliver gennemgået med nedslag på særlige punkter i forlængelse af dagens program.

Kurset er et kombikursus, dvs. der undervises både med deltagere, som er fysisk til stede, og deltagere, som er med online.

 
Sted
Online via Zoom
Undervisere
Carsten Hedegaard Fohlmann, Contar ApS, organisatorisk formand for FDR
Jesper Præst, Deko Revision ApS, formand for FDR
Pris medlemmer / andre:
Early Bird ved tilmelding inden 1/9 kr. 1.975 / 2.975
derefter kr. 2.175 / 3.175
 
Tilmelding