Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (Online)

Forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering (Online)

Informationer
Dato 24.10.2024
Start 08:30
Slut 16:30
Lokation Online via Zoom
Timer, Anden Relevant lovgivning 8,00

Kravene til den skriftlige risikovurdering og forretningsgange er skærpet i de seneste år, så hvis du ikke har opdateret disse, er vores erfaring, at et tilsynsbesøg vil medføre et påbud fra Erhvervsstyrelsen.

På kurset vil vi gennemgå hvidvasklovens krav til revisorer og bogholdere, herunder:

  • Kort introduktion til hvidvaskloven
  • Risikovurderingerne fra EU, PET og NSK m.fl. 
  • Kravene til virksomhedens hvidvaskmanual dvs. politikker, risikovurdering og forretningsgange.
  • Kravene til kundekendskab og -vurderingen.
  • Hvad gør du ved mistanke om hvidvask eller terrorfinansiering?
  • Uddannelse og overvågning af medarbejdere.


Sidst på dagen vil gæster fra Erhvervsstyrelsen fortælle os mere om risikovurdering af kunderne, og hvad det egentligt er, vi skal holde øje med hos kunderne.

Gennemgangen vil tage udgangspunkt i FDR og Cereda’s hvidvaskpakke.

Kurset er et kombikursus, dvs. der undervises både med deltagere, som er fysisk til stede, og deltagere, som er med online.

 
Sted
Online via Zoom
Underviser
Carsten Hedegaard Fohlmann, Revisor FDR og FDRs hvidvaskekspert
Pris medlemmer / andre:
Early Bird ved tilmelding inden 1/9 kr. 1.975 / 2.975
derefter kr. 2.175 / 3.175
 
Tilmelding