Excel: Mere avanceret brug af Excel
Informationer
Dato 08.11.2023
Start 08:30
Slut 12:30

Excel: Mere avanceret brug af Excel

 

Underviser: Officekurser.dk

Målgruppe: Revisorer, bogholdere og andre

(Kursustimer: 4 for Ceredamedlemmer)

På dette modul vil du lære at bruge mere avancerede værktøjer og funktioner i Excel. Vi starter med HVIS-funktionen og bygger på med indlejrede HVIS-funktioner og indlejring af andre funktioner i f.eks. HVIS funktionen. Vi kigger på den nyere HVISER-funktion og de logiske OG og ELLER funktioner samt funktionen SKIFT. Vi kigger på SUM.HVISER, MIDDEL.HVISER og TÆL.HVISER til betingede beregninger. 

Du vil også lære at benytte opslagsfunktionerne LOPSLAG og/eller XOPSLAG (I Excel365) til at kæde data sammen, der befinder sig i forskellige tabeller eller forskellige ark.

Endelig kigger vi på nogle helt nye funktioner i Excel, såsom ENTYDIGE – SORTER – FILTRER og tekstfunktioner som TEKSTSPLIT og TEKST.KOMBINER

Indhold: 

  • Brug af de logiske funktioner HVIS, HVISER, OG, ELLER
  • Indlejring af funktioner
  • Brug af funktionen SKIFT (kun i Excel365)
  • Brug af de logiske regnefunktioner SUM.HVISER, MIDDEL.HVISER, TÆL.HVISER,
  • Opslagsfunktionerne LOPSLAG og XOPSLAG (Xopslag er kun muligt med Excel via Office 365)
  • Matrix-formlerne ENTYDIGE, SORTER og FILTRER (kun i Excel365)
  • Tekst funktionerne TEKSTSPLIT og TEKST.KOMBINER

 Forudsætninger: 

Du skal have kendskab til brug af grundlæggende funktioner i Excel, som f.eks. SUM og MIDDEL. Desuden skal du have et generelt kendskab til, hvordan du arbejder i Excel og finder rundt i ark, celler og Båndet  

Sådan underviser vi: 

Du vil opleve instruktører, der fagligt og pædagogisk har sammensat et godt og lærerigt program. Kurset er baseret på aktivitet, hvilket betyder, at du som deltager også skal have hænderne på tasterne. 
Dine spørgsmål er naturligvis meget velkomne undervejs. 


Kurset er en del af RegnskabsEvent 2023, hvorfor tilmeldingen sker via hjemmesiden regnskabsevent.dk
Husk, at du skal tilmelde din deltagelse i RegnskabsEvent 2023 i én samlet tilmelding.