Værdipapirer og investeringer - Skat, regnskab og revision
Informationer
Dato 06.11.2023
Start 13:00
Slut 17:00
Timer, Anden Relevant lovgivning 4,00

Værdipapirer og investeringer - Skat, regnskab og revision


Underviser: Per Kristensen, ReviSupport samt Jørgen Frausing og Henrik Rahbek fra TVC advokater

Målgruppe: Revisorer

(Kursustimer: 2 indenfor “Anden relevant lovgivning og faglige standarder” og 2 indenfor “Revisions og Erklærings området”)

Vi gennemgår skattereglerne og regnskabsprincipperne for investeringer og værdipapirer. Endvidere kommer vi ind på krav til revisionshandlinger i forbindelse med revision af investeringer og værdipapirer. Kurset er relevant for revisorer, bogholdere og andre, der ønsker at udvide deres viden om skat, regnskab og revision i forhold til investeringer og værdipapirer.


Kurset er en del af RegnskabsEvent 2023, hvorfor tilmeldingen sker via hjemmesiden regnskabsevent.dk
Husk, at du skal tilmelde din deltagelse i RegnskabsEvent 2023 i én samlet tilmelding.