Aktuelt om erklæringer med sikkerhed
Informationer
Dato 27.11.2023
Start 08:30
Slut 16:30
Antal tilmeldte 1
Pladser tilbage 49
Lokation Scandic Opus Horsens
Egebjergvej 1
8700 Horsens
Timer, Revisions og Erklæringsområdet 8,00

Når revisor laver erklæringer med sikkerhed, opstår typisk den højeste risiko. Ved revision skal revisor vide, at forholdene er korrekte, og dels er der risikoen for ikke at få tilstrækkeligt bevis, dels er der risikoen for at opnå bevis for at noget er forkert. Ved udvidet gennemgang kan der være tvivl om hvilke handlinger der skal laves. Og ved andre erklæringer med sikkerhed, er der typisk brede mangler i kvalitetsstyringssystemerne.

På dette kursus gennemgår vi typiske problemområder ved afgivelse af erklæringer med sikkerhed. Vi belyser ofte forekommende områder som giver revisor problemer ved udførelsen. Vi drøfter typiske beviser, herunder hvilken værdi revisor kan tillade sig at tillægge dem. 

Vi lægger vægt på forhold som er aktuelle op imod kursusafholdelsen. Detaljerne i programmet kan derfor ændres løbende.
Der lægges vægt på  en dialogbaseret undervisning, så man undgår en teoretisk gennemgang af områder, men at denne bliver mere praktisk anlagt. 

Vi gennemgår bl.a.:
  • Fejl, som er identificeret ved intern og ekstern kvalitetskontrol.
  • Erhvervsstyrelsens seneste rapport om tilsyn.
  • Gennemgang nye internationale standarder på revisions- samt erklæringsområdet.
  • Kort gennemgang af ISA 315 (risikovurdering) og ISA 540 (regnskabsmæssige skøn).
  • Oversigt over krav ved andre erklæringer med sikkerhed (fx erklæring om udlodning af fordring).
  • Udvalgte sager omkring uafhængighed.
  • Udvalgte revisornævnssager, som straffer / frifinder revisor.
  • Andre forhold som på kursusafholdelsestidspunktet er aktuelle for området om erklæringer med sikkerhed.

 
 
Sted
Scandic Opus Horsens, Egebjergvej 1, 8700 Horsens
Undervisere
Bjarne Aalbæk, statsautoriseret revisor, Faglig Afdeling A/S
Pris medlemmer / andre:
1.975 / 3.275
 
Tilmelding