Aktuel skat
Informationer
Dato 10.01.2024
Start 08:30
Slut 16:30
Antal tilmeldte 44
Pladser tilbage 6
Lokation Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Timer, Anden Relevant lovgivning 8,00

Dette er FDRs årlige kursus om Aktuel Skat. På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået - ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen, og som er aktuelle. 

Med forbehold for ændringer ser programmet således ud:

 • Vigtigste love vedtaget/fremsat i Folketingsåret 2023/24 og seneste nyt om værdiansættelse af fast ejendom
 • Opdatering på de nye ejendomsvurderinger
 • Ansvar for kunde og revisor - Ansvarsvurderinger ved fejl og/eller mangler ved indberetninger
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Muligheder for aflønning af hovedaktionærer
 • Retteindkomstmodtager er stadigvæk en problemstilling som rådgiverne skal tage alvorlig. 
 • Udvalgte kontrolområder


Derudover er det også i Folketingssamlingen 2023 – 2024 er der lagt op til skattelovgivningen ændres flere forskellige steder. Lovkataloget fra Skatteministeren indikerer 10 nye love/lovændringer, men der kommer helt sikkert flere ændringer, fordi det fremlagte katalog på ingen måde opfylder det regeringsgrundlag, som regeringen offentliggjorde da de trådte til.

 • Der mangler stadigvæk indførelse af top – top skat
 • Skattelettelser til dem der tjener mindst
 • Ny model for værdiansættelse m.v.
 • Så kommer der også nyheder på ejendomsområdet bl.a. indføres en ny kategori ejendomme – NATUR-ejendomme, og hvilken status de får er p.t. ukendt. 


Endelig så ser vi ikke en Finanslov uden der kommer ændringer på skatteområdet.
Så der vil kunne komme nogle tilføjelser i forhold til følgende program

 
Sted
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Undervisere
Jørgen Frausing, Senior Tax Manager og Henrik Rahbek, Partner, Advokat (H), HD(R), begge fra TVC Advokatfirma
Pris medlemmer / andre:
1.975 / 3.275