Aktuel skat
Informationer
Dato 09.01.2024
Start 08:30
Slut 16:30
Antal tilmeldte 12
Pladser tilbage 28
Lokation Scandic Aalborg Øst
Hadsundvej 200
9220 Aalborg Øst
Timer, Anden Relevant lovgivning 8,00

Dette er FDRs årlige kursus om Aktuel Skat. På kurset vil årets nye love og praksis blive gennemgået - ligesom vi vil gå i dybden med emner, der er i fokus hos Skattestyrelsen, og som er aktuelle. 

Med forbehold for ændringer ser programmet således ud:

 • Vigtigste love vedtaget/fremsat i Folketingsåret 2023/24 og seneste nyt om værdiansættelse af fast ejendom
 • Opdatering på de nye ejendomsvurderinger
 • Ansvar for kunde og revisor - Ansvarsvurderinger ved fejl og/eller mangler ved indberetninger
 • Kapitalgevinstbeskatning
 • Muligheder for aflønning af hovedaktionærer
 • Retteindkomstmodtager er stadigvæk en problemstilling som rådgiverne skal tage alvorlig. 
 • Udvalgte kontrolområder


Derudover er det også i Folketingssamlingen 2023 – 2024 er der lagt op til skattelovgivningen ændres flere forskellige steder. Lovkataloget fra Skatteministeren indikerer 10 nye love/lovændringer, men der kommer helt sikkert flere ændringer, fordi det fremlagte katalog på ingen måde opfylder det regeringsgrundlag, som regeringen offentliggjorde da de trådte til.

 • Der mangler stadigvæk indførelse af top – top skat
 • Skattelettelser til dem der tjener mindst
 • Ny model for værdiansættelse m.v.
 • Så kommer der også nyheder på ejendomsområdet bl.a. indføres en ny kategori ejendomme – NATUR-ejendomme, og hvilken status de får er p.t. ukendt. 


Endelig så ser vi ikke en Finanslov uden der kommer ændringer på skatteområdet.
Så der vil kunne komme nogle tilføjelser i forhold til følgende program
 

 
Sted
Scandic Aalborg Øst, Hadsundvej 200, 9220 Aalborg
Undervisere
Jørgen Frausing, Senior Tax Manager og Henrik Rahbek, Partner, Advokat (H), HD(R) begge fra TVC Advokatfirma
Pris medlemmer / andre:
1.975 / 3.275
 
Tilmelding