Skattefrie omstruktureringer
Informationer
Dato 26.10.2023
Start 08:30
Slut 16:30
Antal tilmeldte 27
Pladser tilbage 23
Lokation Scandic Kolding
Kokholm 2
6000 Kolding
Timer, Revisions og Erklæringsområdet 1,00
Timer, Anden Relevant lovgivning 7,00
Der er ganske mange fælder i omstruktureringer, og de kan få fatal betydning for skatteyderne og rådgiverne.

Ved hjælp af en gennemgående case vil vi bl.a. gennemgå regler og fælder ved bl.a.
  • skattefri omdannelse
  • aktieombytning
  • spaltning
  • fusion
 
Sted
Scandic Kolding, Kokholm 2, 6000 Kolding
Undervisere
Thorbjørn Helmo Madsen og John Rasmussen
TaxMaster ApS
Pris medlemmer / andre:
1.975 / 3.275